en svunnen tid

Solskjelsøya vitner om et rikt landbruk og fiske. I dag er det mest fritidshus og gammle minner igjen.
Rett og slett et oppdagelsesparadis å fotografere i .